Työnohjaus ja työyhteisöjen kehittäminen

Työnohjauksemme on keskusteluun perustuvaa kokemuksellista oivaltamista ja oppimista, jossa on yhteisesti sovitut ja työnohjaussopimukseen kirjatut tavoitteet. Perusajatuksena on etsiä yhdessä keinoja työssä ilmenevien ongelmien ja ristiriitojen ratkaisemiseen, työn kehittämiseen ja työssä jaksamisen lisäämiseen. Tarjoamme työnohjauspalveluja sekä työntekijöinä ja esimiehinä toimiville yksilöille että erilaisille työryhmille.