Toimintamme peruspilarit

Näkökulmamme ihmiseen ja hänen eri tavoin organisoituneeseen toimintaansa perustuu kahteen perinteiseen ja vahvaan teoreettiseen suuntaukseen; kulttuurihistorialliseen toiminnan teoriaan ja psykoanalyyttiseen teoriaan.

Kulttuurihistoriallinen toiminnan teoria on viitekehys erilaisen inhimillisen toiminnan tutkimiseen ja kehittämiseen. Teorian kehitti 1920-luvulla venäläinen psykologi Vygotsky . Suomessa tunnetuin teorian kehittäjä on ollut Yrjö Engeström, jonka johtamassa Helsingin yliopiston Toiminnan teorian ja kehittävän työntutkimuksen yksikössä Seppo Kantola toimi tutkijana vuosina 1998-2003 suorittaen samalla aikuiskasvatustieteen tohtorin tutkintoon vaadittavat opinnot.


Psykoanalyyttinen tutkimus ja sen sovellutukset muodostavat ihmisen psyykkisiä toimintoja koskevan laajan tiedollisen ja menetelmällisen varannon psyykkisen kehityksen ja siinä ilmenevien häiriöiden tutkimiseen ja hoitamiseen. Seppo Kantola on työn ohessa opiskellut psykoanalyyttiseksi ryhmäpsykoanalyytikoksi, mikä mahdollistaa hänen toimimisensa Valviran ja Kelan hyväksymänä vaativan erityistason psykoterapeuttina ja psykoterapiakouluttajana.


Pienen yrityksen toiminta on siinä toimivien henkilöiden osaamisen ja kokemuksen varassa. Seppo Kantola on yrityksen toisena perustajana ollut mukana alusta alkaen. Anu Manninen toimi yrityksessä kouluttajana vuosina 1992-1995 ja työnohjaajana ja mentorina vuodesta 2008 alkaen.