Sopeutumisvalmennus ja muu psykososiaalinen kuntoutus

Sopeutumisvalmennus on kuntoutusta, jolla on ollut jo yli 40 vuoden ajan merkittävä asema vammaisten ja pitkäaikaissairaiden henkilöiden ja heidän läheistensä elämänhallinnan tukemisessa. Sen keskeinen tarkoitus on ollut tukea osallistujia oivaltamaan oman vamman tai sairauden vaikutuksia identiteettiin, mahdollisuuksiin elää hyvää arkea ja löytää oma paikkansa yhteisön jäsenyydessä. Sopeutuminen on prosessi, jossa yksilö rakentaa uutta suhdetta itseensä (minuus) ja ympäristöönsä (identiteetti).

Sopeutumisvalmennuksen juuret ovat vammaisjärjestöjen toiminnassa, joissa se on hyvien käytäntöjensä kautta kehittynyt lakisääteiseksi kuntoutukseksi. Vuonna 2014 ilmestyi Raha-automaattiyhdistyksen rahoittamana vammaisjärjestöjen yhdessä laatima kirja ”Sopeutumisvalmennus- suomalaisen kuntoutuksen oivallus”. Seppo Kantola oli yksi kirjan tekijöistä kirjoittaen vertaisryhmätyöstä ja sen ohjaamisesta. Kirjan ilmestymisen jälkeen hän on sekä kouluttanut vammaisjärjestöjen työntekijöitä ryhmädynamiikasta ja ryhmien ohjaamisesta että toiminut sopeutumisvalmennuskurssien ohjaajana useissa neurologisissa järjestöissä. Vuodesta 2017 alkaen Seppo Kantola on toiminut myös Aivovammaliitto ry:n puheenjohtajana. Muita yhteistyökumppaneitamme ovat olleet mm. Neuroliitto ry, Aivoliitto ry, Epilepsialiitto ry ja Parkinsson liitto ry.

  • Vertaisryhmätyö sopeutumisvalmennuksessa
  • ”Sopeutumisvalmennus- suomalaisen kuntoutuksen oivallus”