Psykoterapia ja mielenterveyspalvelut

Mielenterveydeksi voidaan kutsua kaikkia niitä psyykkisiä ja psykososiaalisia voimavaroja, joiden avulla selviämme meille kullekin erilaisina näyttäytyvistä arjen haasteista. Kyky rakastaa ja olla vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa on voimavaroistamme kaikkein tärkein. Erilaisissa vuorovaikutustilanteissa syntyvät tunteet, jotka ohjaavat ajatteluamme ja tekojamme. Jos emme ole oppineet tunnistamaan tunteitamme, emme ymmärrä ajatteluamme ja tekojamme.

Yhteistyö asiakkaan kanssa alkaa psyykkisten ja psykososiaalisten voimavarojen kartoituksella tilanteeseen sopivalla menetelmällä. Sen jälkeen laaditaan yhdessä asiakkaan kanssa hoito- ja kuntoutussuunnitelma. Vasta sen jälkeen asiakas tekee päätöksen siitä, mistä hän suunnitelman mukaiset palvelut hankkii.

Tarjoamme asiakkaillemme Kelan rahoittamaa ryhmäpsykoterapiaa ja itse maksettuna yksilöterapiaa. Ryhmäpsykoterapiat ovat kestoltaan vähintään kaksi vuotta kestäviä. Tarjoamme myös ns. fokusoituja lyhytterapioita mm. sosiaalisten tilanteiden pelosta, työuupumuksesta tai ahdistuksesta ja masennuksesta kärsiville. Lisäksi olemme erikoistuneet erilaisten addiktioiden (mm. rahapeliriippuvuus ) hoitoon psykoanalyyttisin menetelmin.

  • Ryhmäpsykoterapia-opas
  • Yksilö-/ryhmäpsykoterapia rankasta lapsuudesta kärsiville aikuisille
  • Yksilö-/ryhmäpsykoterapia sosiaalisesta ahdistuksesta, jännittämisestä tai peloista kärsiville nuorille aikuisille