Parisuhde- ja seksuaalineuvonta

Parisuhteessa on kolme keskeistä psyykkistä ulottuvuutta : intohimo, intiimiys ja sitoutuminen. Intohimossa on seksuaalisella halulla ja vetovoimalla suuri merkitys. Tämä ulottuvuus on yleensä vahvimmilllaan suhteen alussa.

Intiimiydessä intohimon rinnalle nousevat kiintymys sekä toisen arvostaminen ja tukeminen eri tavoin. Sitoutuessaan parisuhteeseen yksilö tekee järjen tasolla ratkaisun liittyä yhteen kumppaninsa kanssa niin psyykkisesti kuin fyysisestikin. Sitoutumisen keskeisiä elementtejä ovat uskollisuus ja lupaus pysyä yhdessä vaikeinakin aikoina. Nämä ulottuvuudet ovat parisuhdetta ylläpitäviä voimavaroja, vetovoimatekijöitä, joista emme osaa tai muista aina huolehtia riittävän paljon ja ajoissa.

Seksuaalisuus on olennainen ja erottamaton osa ihmistä kaikissa elämänvaiheissa. Se ei ole valittavissa. Ihminen kaipaa tunneyhteyttä toiseen ihmiseen. Seksuaalisuus on kykyä jakaa ja vastaanottaa tunteita, hellyyttä ja läheisyyttä sekä ilmaista kokemaansa sukupuolta erilaisissa elämäntilanteissa. Seksielämäksi voidaan kutsua niitä erilaisia tapoja, joilla toteutamme omaa seksuaalisuuttamme. Ajattelu- ja toimintamallit ovat edelleen yhdyntä- ja orgasmikeskeisiä, mutta myös muunlaiset tavat toteuttaa omaa seksuaalisuutta yksin ja yhdessä toisen kanssa ovat lisääntymässä. Jokaisella meistä on oikeus toteuttaa omaa seksuaalisuuttamme haluamallamme tavalla, mutta emme saa aiheuttaa toiminnallamme vahinkoa tai vaaraa muille.

Tarjoamme parisuhde- ja seksuaalineuvontaa sekä parisuhteessa että yksin eläville eri ikäisille ihmisille. Neuvonta aloitetaan nykytilanteen kartoituksella, jonka perusteella asiakas määrittelee neuvontaa ohjaavat tavoitteet. Neuvonnan kesto on yleensä 6-10 käyntikertaa. Tämän jälkeen työtä voidaan tarvitteessa jatkaa yksilö- ja/tai pariterapiana.

  • Testaa parisuhteesi
  • Seksuaalianamneesi